ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงยุติธรรม
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  กรมสรรพากร
  กรมศุลกากร
  กรมการปกครอง


 
เกี่ยวกับเรา
About Us

วิศิษย์และเพื่อนทนายความ จัดตั้งขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย และให้บริการสังคม นอกจากให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับความทั่วราชอาณาจักรแล้ว บริษัทยังให้บริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับกฎหมาย ทางธุระกิจซึ่งเริ่มตั้ง แต่การให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทให้คำปรึกษาด้านหนี้สินรับร่างสัญญาปัญหาทรัพย์สินครอบครัว มรดกพินัยกรรมภาษีอากรกฎหมายแรงงานกฎหมายประกันสังคมขอ ใบอนุญาตการดำเนินงานของคนต่างด้าวกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายศุลกากรชำระภาษีเพื่อนำเข้า-ส่งออกและอื่นๆ ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมเมื่อท่านใช้บริการจากเรา

ท่านสามารถโทรติดต่อสอบถาม ได้ที่ 086 - 050 6878 ให้บริการตลอดเวลาทำการ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา

...........The Law Office of Wisisy and Friend Our main policies are laws consultation, to plea a case social services.Moreover, Also one stop service for business law consultation. Our consutations are included : Partnership & company registration, obligation, juristic acts., contracts, properties, family, will, tax, labour and social security law, visa extention & work permit, intellectual property, international trade, customer clearance and ect. Our lawyers consult during 08.30 hrs. - 16.00 hrs. Mon. to Fri. contact : 086 - 050 878