ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงยุติธรรม
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  กรมสรรพากร
  กรมศุลกากร
  กรมการปกครอง


   

 
ติดต่อเรา
Our Service
  สำนักงานกฏหมายวิศิษย์และเพื่อน
  61/42 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
  โ ทร. 02-1732 093 แฟกซ์. 02-5438 667
   
  The Law Office of Wisisy and Friend
  61/42 Serithai Rd., Klong Khum, Bueng Khum, Bangkok Thailand 10240
  Tel. 02-1732 093 Fax. 02-5438 667
   
 
ที่ปรึกษาของสำนักงาน
นายนิรันดร ชัยศรี
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวน ๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
นายนริศร ทองธิราช
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกวุฒิสภา
นายบำเรอ ภานุวงศ์
อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
นายศิริพจน์ วรรณวงศ์
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ ๑๖๓๑/๒๕๓๓ทนายความ

 

Line ID : wisisy

ทนายความ

 

นายวิศิษย์ จันดากูล
Mr. Wisisy Chandakool
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ ๑๔๐/๒๕๔๙

หัวหน้าสำนักงาน

มือถือ / Mobile : 086 - 0506878
อีเมล์ : wisisy_lawyer@yahoo.com
หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

นายยิ่งยง นันทา
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ ๑๘๓๔/๒๕๔๑
ทนายความประจำ

นายปริพนธ์ หงส์ไพบูลย์กุล
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ ๕๐๘/๒๕๕๐
ทนายความประจำ

นายสมัคร สว่างประจิม
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทนายความ Lawyer

นายจิรพจน์ พัฒนจันทร์
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ ๒๙๔๔/๒๕๔๗
ทนายความประจำ

  ปรึกษา ปัญหาด้านคดีความต่างๆ ฟรี เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทีมงานกฏหมายจะให้คำแนะนำท่านถึงปัญหาต่างๆ ให้ท่านได้คลายข้อข้องใจโดยเร็วที่สุด
  Please contact us with any questions you may have about our services. We offer Free first Consultation for each a case.
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลติดต่อ Contact Form
 
Name :   
Email :   
Subject :   
Message's :