หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

   
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงยุติธรรม
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  กรมสรรพากร
  กรมศุลกากร
  กรมการปกครอง


   
  ดาวน์โหลดเอกสาร
สัญญาร่วมทุน
หนังสือลาออก
สัญญาให้ทุนฝึกอบรม
หนังสือเตือน
บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
บันทึกข้อตกลงสำหรับ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
บันทึกรับสภาพหนี้
สัญญากู้ยืมเงิน
สัญญาค้ำประกัน
สัญญาค้ำประกัน
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาจ้างขนส่ง
สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
สัญญาเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สัญญาซื้อขายรถยนต์
สัญญานายหน้า
สัญญาให้บริการบำรุงรักษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาประนีประนอมยอมความ
สัญญาภาระจำยอม
สัญญาสิทธิเก็บกิน
หนังสือบอกเลิกสัญญา (อังกฤษ)
หนังสือบอกเลิกสัญญา (ไทย)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรอกได้ คำนวณอัตโนมัติ)
หนังสือให้ชำระหนี้ (อังกฤษ)
หนังสือให้ชำระหนี้ (ไทย)
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบโลโก้
russia,  รัสเซีย,  รัสเซียศึกษา,  เรียนรัสเซีย,  ภาษารัสเซีย,  ของฝากรัสเซีย,  ทัวร์รัสเซีย, ข่าวรัสเซีย,  ภาพถ่ายรัสเซีย

หน้าแรกHome page

ที่ปรึกษาของสำนักงาน
นายนิรันดร ชัยศรี
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวน ๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
นายนริศร ทองธิราช
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกวุฒิสภา
นายบำเรอ ภานุวงศ์
อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
นายศิริพจน์ วรรณวงศ์
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ ๑๖๓๑/๒๕๓๓ทนายความ  
สำนักงานกฏหมายวิศิษย์และเพื่อน ให้บริการครบวงจร เกี่ยวกับกฏหมายและธุรกิจ โดยกลุ่มนักกฏหมายที่มีความรู้ความชำนาญ เราเตรียมทีมงานที่พรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ไว้คอยบริการท่าน เพียงคุณโทรหาเรา เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ
The Law Office of Wisisy and Friend is one stop services for business laws consultation. It was founded by expert and experienced lawyers.
 
รับจัดหานายประกันให้ท่าน ทุกคดีความ
(ประกันขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อไม่ให้ท่านต้องถูกจองจำในระหว่างการดำเนินคดี)
รับยื่นวีซ่าต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลก / รับจดทะเบียนสมรสชาวต่างประเทศ 1 วันเสร็จ
หากท่านต้องการคำปรึกษาด้านวีซ่า ต้องการความพร้อมทางด้านเอกสารก่อนยื่นใบสมัคร มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าไม่ผ่าน หรือท่านที่มีคู่เป็นชาวต่างชาติและอยากเดินทางไปอยู่ต่างประเทศ หรือท่านที่ต้องการหาคู่เป็นชาวต่างชาติ เราสามารถช่วยทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงได้ง่ายๆ
ขอเสนอบริการและโอกาสดีๆให้แก่ผู้ที่มีความต้องการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจุดประสงค์การเดินทางของท่านจะไปท่องเที่ยว เรียนต่อ และรวมทั้งผู้ที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติและต้องการขอวีซ่าคู่หมั้น/แต่งงาน บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการเข้าเมืองและการจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้สมัครขอวีซ่า และเราใส่ใจในการตรวจเช็คเอกสารทุกขั้นตอน พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมตัวก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตให้แก่ผู้สมัคร ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารและการเตรียมตัวใดๆอีกต่อไป
If you ever need visa consultation or help preparing documents, refusal of visa, or if you would like to move to another country to live with your foreign spouse, or if you are looking for a soul mate we can help your dream comes true.
We are a professional company with many years of experiences in Bangkok, Thailand, who offers variety of services such as an engagement and marriage and all types of visa applications with knowledge of immigration laws and procedures for visa approvals. Including, work permit and retirement in Thailand. We take good care of you every step of the way from start until visa is issued.


Non-Immigrant Visa (Tourist, Student, Business)
วีซ่าชั่วคราว (ท่องเที่ยว, นักเรียน, ธุรกิจ, ทำงาน)

Immigrant Visa (Fiance K-1/K-2, Marriage K-3, Relative and Lottery)
วีซ่าถาวร (คู่หมั้น, แต่งงาน, เยี่ยมญาติ)

Completing Application forms & Queue Reservation Interview
บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทุกประเทศ และ จองคิวเข้าสัมภาษณ์

Work Permit Service & Visa Run
บริการขอใบอนุญาตการทำงานชาวต่างชาติและขอต่อวีซ่า

Special Service
Special Price Marriage Registration Service in Thailand
บริการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย วันเดียวเสร็จ ราคาพิเศษ

 
บริการของเรา
1. ว่าความคิดค่าบริการตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องสูงสุดไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
2. ว่าความคิดค่าบริการตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (ต่ำสุด)
3. ตกลงเหมาค่าบริการว่าความเป็นคดีๆ ไป
4. จดทะเบียนบริษัท จ่ายค่าบริการ
5. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่ายค่าบริการ
6. จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) จ่ายค่าบริการ
7. แก้ไขเพิ่มเติมบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่ายค่าบริการ
8. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียมใช้จ่ายและอื่นๆ จ่ายค่าบริการ
9. จดทะเบียนเลิกชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดค่าบริการ
10. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่าบริการ
11. จดทะเบียนสิทธิบัตรค่าบริการ
12. ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (วีซ่า 1 ปี) ค่าบริการ
13. ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (วีซ่า 1 ปี) ค่าบริการ
14. ขอใบต่างด้าวหรือขอถิ่นที่อยู่ถาวรแล้วแต่ตกลงกัน (ค่าบริการ)
15. พิสูจน์สัญชาติ โอนและแปลงสัญชาติแล้วแต่ตกลงกัน (ค่าบริการ)
16. ติดต่อหน่วยงานราชการ ค่าบริการแล้วแต่ยากง่าย แล้วแต่ตกลงกัน
17. ซื้อขายที่ดิน ค่านายหน้าตามกฎหมายกำหนด
18. ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน ต่ออายุโรงงานค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
19. ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี (ปิด/เซ็นงบดุล) ค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
20. ค่าบริการอื่นๆ ยากง่ายแล้วแต่ตกลงกัน
Our Service
1. Conducting legal cases is charged on the capital, maximum not more than 20%.
2. Conducting legal cases is charged on the capital, minimum not lower than 10%.
3. Conducting legal cases service charges is negotiable on each case
4. Registration a company service charges us
5. Registration a limited partnership service charges of all
6. Registration commercial chop service charges us
7. Amendment, supplementation any item in a company and partnership service charges us
8. Registration Value Added Tax service charges
9. Registration for dissolution of company, partnership, service charge
10. Registration Trademark, service charge
11. Registration Patent, service charge
12. Asking for Work Permit( one year visa) for Alien; service charge
13. Work Permit (1 year visa) renewal, the service charge is
14. Alien Certificate or Permanent Domicile Certificate ; service charge is negotiable.
15. Nationality Verification, Transfer and Change Nationality ; service charge is negotiable.
16. Contact Government Agencies, service charge is negotiable depending on each case.
17. Land purchasing, commission is based on legal condition.
18. Asking for Factory Settlement, Renew, service charges is negotiable.
19. Accounting, Auditing (Close/Balance Sheet Verification), service charge is negotiable.
20. Other service charges are negotiable depending on each case.
คำค้น : ทนาย, ทนายความ, ที่ปรึกษากฏหมาย, กฏหมาย, นักกฏหมาย, วิชาชีพกฏหมาย